Cerere de înscriere / Application Form

Spread the love

Itaca Organization Application Form

În partea de jos a paginii găsiți Cerere de înscriere în Itaca Organization!

Cerere de înscriere în Itaca Organization – care va fi semnată, scanată și trimisă pe adresa: itacaorganization@gmail.com

Nume:
Prenume:
Data nașterii:
Locul nașterii:
Domiciliul:
Adresa de e-mail:
Telefon:
Studii:
Profesia:

Menționez faptul că am citit statutul Itaca Organization și sunt de acord cu acesta. Doresc să fac parte din colectivul Itaca și să-mi aduc aportul prin realizările mele artistice și promovarea tuturor proiectelor organizației.
Atașez acestei cereri Biografia de autor, referințe, fotografie personală și copie după un document care să facă dovada reședinței în străinătate.

Data                                                                                                                                                               Numele în clar și semnătura


Surname:
First Name:
Date of Birth:
Place of Birth:
Residence/Address:
Email Address:
Phone No:
Education:
Occupation:
I want to mention the fact that I read the statute of the Itaca Organization and that I agree with it. I want to become part of the Itaca community and to bring my contribution through my artistic achievements and the promotion of all the projects of the Organization.
Please find attached to this application my biography as an author, references, a personal photo and a copy of a document that proves my residence.

Date                                                                                                                                                                 Full Name and Signature


Cerere de înscriere în Itaca Organization (Ro)

Download form