Itaca Organization

Spread the love

Organizație Non-Guvernamentală/Non-Governmental Organization

Organizația Itaca/Itaca Organization
Centrul de promovare Itaca – Dublin

1. Nume: Itaca Organization

2. Membri fondatori:
Dorina Șișu, Vasile Ploeșteanu, Manuel Popa,  Emanuel Antonie Stoica, Gabriela Căluțiu-Sonnenberg, Dorina Brândușa Landen, Maria Liana Chibacu, Adrian Niculescu,  Aurelia Tudora, Florian Zapra

3. Obiectiv:
Promovarea culturii și a oamenilor de cultură români, îndeosebi din Diaspora românească.

4. Activitate
4.1 Revista Itaca (apariție trimestrială, tipărită și online)
4.2 Distincțiile revistei Itaca pentru Cartea anului (numai pentru Diaspora) – eveniment anual
4.3 Concursul de literatură Peregrinări (poezie și proză scurtă) – eveniment anual
4.4 Întâlniri lunare în Dublin
4.5 Organizare de evenimente (exclusiv culturale)

5. Mijloace de promovare:

Site www.itaca.ie
Pagini de facebook:
https://www.facebook.com/sufletromanescdublin/
https://www.facebook.com/revistaitacadublin/
e-mail: itacaorganization@gmail.com

6. Motivația
S-a demonstrat, în cei peste 5 ani de activitate a Centrului de promovare Itaca, faptul că românii stabiliți în afara granițelor României au nevoie de un spațiu cultural în care să se exprime și să-și promoveze creațiile, participarea fiind una de excepție, peste 100 de creatori colaborând cu revista Itaca. Acesta este motivul pentru care există Itaca.

7. Reguli de funcționare
7.1 Adunare Generală anuală (în cursul lunii ianuarie, pentru anul precedent), anunțată public și nominal pentru membri, cu cel puțin 30 de zile înainte de a avea loc, cu dare de seamă asupra proiectelor realizate și propuneri pentru anul în curs.
7.2 Alegerea președintelui se face o dată la 2 ani, numai dintre membrii fondatori, și nimeni nu poate avea două mandate consecutiv. Fiecare membru fondator candidează din oficiu la alegerile pentru președinte, desemnarea făcându-se în urma numărării voturilor tuturor membrilor organizației, prezenți la Adunarea Generală sau prin vot exprimat electronic, pe adresa de e-mail oficială a Organizației itacaorganization@gmail.com mesaj trimis de pe un e-mail înregistrat în baza de date încă de la depunerea cererii de înscriere în Organizație. Se va desemna câștigător candidatul care are un număr mai mare de voturi.
7.3 Poate fi ales și un membru ne-fondator, numai în cazul în care a avut două mandate consecutive (4 ani) în Consiliul director și este propus de cel puțin 2 membri (nu și el însuși).
7.4 Consiliul director este alcătuit din 9 membri (pe cât posibil să cuprindă arte diverse – literatură, pictură, fotografie, cinematografie, teatru, muzică, dans etc.), 5 dintre fondatori + 4 dintre membrii simpli, și se alege la fiecare doi ani, odată cu președintele. Fiecare candidat va trebui să fie propus de cel puțin 2 membri ai Organizației. Mandatele nu sunt limitate.
7.5 Consiliul director va fi alcătuit din 1 președinte, 1 vice-președinte (care înlocuiește președintele în lipsa acestuia), 1 secretar de organizație (care acoperă și funcția de trezorier) și 6 membri.
7.6 Orice proiect trebuie să fie aprobat de către Consiliul director cu o majoritate simplă, de 50% + 1.
7.7 Orice persoană interesată și implicată în cultura română, stabilită în afara granițelor României, poate deveni membru al Organizației Itaca, la recomandarea unuia dintre fondatori sau prin depunerea unei scrisori de intenție + completarea formularului de înscriere, aflat pe site-ul www.itaca.ie, însoțită de o copie a unui act care să facă dovada domiciliului, trimisă pe adresa de e-mail oficială a Organizației, în care să se demonstreze activitatea culturală sau implicarea în diferite proiecte culturale, și care va trebui supusă aprobării Consiliului director. Trebuie să-și dea acordul cel puțin 5 dintre cei 9 membri.
7.8 Excluderea din cadrul Organizației se va face prin aceeași procedură, numai în cazul demonstrat al acțiunilor de defăimare a activității Organizației.
7.9 Retragerea din calitatea de membru sau fondator al Organizației nu va afecta în niciun fel activitatea acesteia.
7.10 Dacă apar disensiuni de opinie între membrii Organizației legate de activitatea Organizației, acestea vor trebui dezbătute și rezolvate în interior, fără a se face caz de ele în presă sau mediul virtual.
7.11 Se va încuraja și promova actul creativ, însă făcându-se o analiză cât se poate de obiectivă a creației în sine, aceasta fiind aceea care primează și nu creatorul. Nu se va încuraja orice creație auto-intitulată act de cultură numai de dragul promovării. Publicul trebuie atras către activitățile Organizației, iar încrederea îi va fi câștigată numai prezentându-i realizări notabile ale oamenilor de cultură promovați, de aceea exigența trebuie ridicată la standarde destul de înalte.
7.12 Calitatea de membru nu implică automat promovarea sau publicarea în revista Itaca. Procedura va fi aceeași de până acum, anume evaluarea creației sub anonimat, deci fără a cunoaște identitatea autorului.
7.13 Nu se vor urmări interese proprii ale membrilor de conducere a Organizației, menirea noastră fiind aceea de a-i promova pe alții, nu pe noi înșine. Desigur, se vor organiza evenimente și pentru realizările creative ale acestora, însă nu în detrimentul altor creatori sau într-o manieră excesivă și numai dacă se ridică la standardele impuse oricui altcuiva.

8. Finanțare și întrebuințarea fondurilor
8.1 Se va deschide un cont bancar, care va fi făcut public. (s-a deschis)

Contul bancar:
Itaca Organization
IBAN: IE65AIBK93331774096017
BIC: AIBKIE2D

8.2 Fondurile obținute din donații se vor folosi strict în susținerea scopului declarat al Organizației și se vor justifica integral prin chitanțe sau documente doveditoare.
8.3 Salariu unei terțe persoane poate fi plătit numai în cazul în care se obține o finanțare permanentă pentru a ne putea permite un sediu, unde va trebui să fie zilnic un angajat.
8.4 De asemenea, în aceleași condiții ale obținerii de fonduri substanțiale, se poate plăti munca unei persoane, dacă aceasta necesită alocarea unei perioade mai lungi de timp.
8.5 Membrii Organizației pot contribui lunar sau ocazional cu orice sumă transferată în contul Organizației, bani care vor fi folosiți pentru realizarea proiectelor (tipărire revistă, acordare de premii la concursul Peregrinări și Distincțiile revistei Itaca, organizare de evenimente culturale etc.)

8. Modificări
8.1 Statutul Organizației Itaca poate suferi modificări numai în urma propunerilor venite din partea membrilor, punctual, supuse analizei tuturor, cu cel puțin 30 de zile înainte de Adunarea Generală anuală, dezbătute în cadrul acesteia și supuse la vot deschis individual.
8.2 Acest statut a fost dezbătut și agreat de toți membrii fondatori și va funcționa până la prima Adunare Generală, care se va ține în luna ianuarie 2018.
8.3 În primul an de activitate, până la data primei Adunări Generale, membrii fondatori vor reprezenta și Consiliul director.
8.4 Orice modificare adusă revistei Itaca (de format, idee sau destinație), se va face numai cu acordul celor trei fondatori ai ei (Dorina Șișu, Emanuel Pope și Viorel Ploeșteanu), care își păstrează drepturile totale asupra acesteia.

Președinte – Aurelia Niculescu (Tudora)
VicePreședinte – Viorel Ploeșteanu
Secretar/Trezorier – Adrian Niculescu

Consiliul Director:

Emanuel Pope, Gabriela Căluțiu Sonnenberg, Emanuel Stoica, Florian Zapra, Dorina Brândușa Landen, Monica Tonea, Doina Ira Tăutan, Helene Pflitsch, Dan David